Thứ sáu   21/06/2019     07:16:47

Thông báo đường nóng hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
Cập nhật lúc: 15:08 | 10-08, 2015

Ngày 17/7/2015, Bộ Ngoại giao đã ban hành văn bản số 2544/BNG-LS về việc phổ biến, tuyên truyền tới ngư dân về công tác bảo hộ công dân. Trong nội dung văn bản nêu trên đã thông báo việc đưa vào hoạt động đường nóng hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (tại đầu số +84 9 81 84 84 84). Đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ trên nguyên tắc phi lợi nhuận để hỗ trợ công dân và pháp nhân Việt Nam gặp khó khăn, cần đến sự bảo hộ của nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, đường dây đã từng bước trở thành kênh thông tin tin cậy đối với ngư dân và gia đình khi họ gặp khó khăn, cần trợ giúp ở nước ngoài.

Nguồn tin: Sở Ngoại vụ tỉnh BR-VT

Liên quan