Thứ bảy   18/01/2020     02:20:32

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin
Cập nhật lúc: 14:10 | 07-10, 2015

 Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có kế hoạch mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2015 để phục vụ công tác như sau:

- Tên gói thầu:  Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2015

- Tên dự án:  Triển khai kế hoạch công nghệ thông tin năm 2015 tại Sở Ngoại vụ tỉnh.

Sở Ngoại vụ trân trọng kính mời Quý đơn vị có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm đối với lĩnh vực cung cấp và dịch vụ thiết bị tin học tham gia chào hàng trang thiết bị công nghệ thông tin nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời thầu tại:

- Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Điện thoại liên lạc: 064.3856120   Fax: 064.3856594

- Thời gian tổ chức đấu thầu cụ thể như sau:

    + Thời gian phát hành hồ sơ: từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 (trong giờ hành chính), kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2015. Hạn chót nhận hồ sơ: 14 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2015.

    + Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.