Thứ sáu   24/01/2020     11:51:07

Thông báo Chương trình dạy tiếng Việt trực tuyến dành cho người Việt Nam ở nước ngoài
Cập nhật lúc: 14:06 | 14-06, 2016

Để hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Việt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt” trên mạng internet tại địa chỉ http://www.tiengvietonline.com.vn. Việc khai thác, sử dụng, in ấn hai bộ sách này hoàn toàn miễn phí bản quyền.

Sở Ngoại vụ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và truy cập.

(Nguồn: Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao)

Liên quan