Chủ nhật   19/01/2020     14:24:24
Thủ tục hành chính

 Lĩnh vực lãnh sự

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:
Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành quy định xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

HỒ SƠ:
 - Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị cho phép nhân sự đi nước ngoài vì việc công;
+ Thư mời (nếu có);
+ Văn bản cho phép của cơ quan quản lý Đảng viên (nếu người đi nước ngoài có sinh hoạt Đảng).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

THỜI GIAN:
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ. 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:
      Bước 1: Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài vì việc công cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
      Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (
Số 01, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
          + Trường hợp đầy đủ hồ sơ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.
          + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.
      Bước 3: Sở Ngoại vụ tiến hành xem xét và ra Quyết định cho phép cán bộ công chức đi nước ngoài. Đối với các đối tượng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định thì Sở Ngoại vụ sẽ chuẩn bị đầy đủ thủ tục hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký.
      Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Số 01, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa). Công chức kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người nộp.

CƠ QUAN THỰC HIỆN:
Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

LỆ PHÍ:
Không.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
Quyết định hành chính