Chủ nhật   19/01/2020     13:59:31
Thủ tục hành chính

Lĩnh vực : Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:
+ Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 02/12/1998;
+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 15/6/2004.
+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 29/11/2005;
+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

HỒ SƠ:
- Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn khiếu nại (Tự viết hoặc theo mẫu);
+ Các giấy tờ khác có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

THỜI GIAN:
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ) trừ ngày lễ.
+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn hơn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 01, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa). Công chức tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung vụ việc:
+ Nếu đã đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, viết phiếu hẹn ngày đến giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hoặc không đúng thẩm quyền thì công chức tiếp dân hướng dẫn để người khiếu nại gửi đơn đến đúng nơi quy định.

Bước 3: Sau khi đã đầy đủ hồ sơ, Văn phòng hoặc Thanh tra Sở chuyển đơn khiếu nại đến Giám đốc Sở. Giám đốc Sở có văn bản chỉ đạo giao Thanh tra Sở thụ lý giải quyết.

 Bước 4: Nhận được văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở ban hành quyết định thụ lý giải quyết vụ việc và thông báo cho người khiếu nại biết. Sau đó Thanh tra Sở tiến hành xác minh, làm việc trực tiếp với người khiếu nại, các cơ quan có thẩm quyền liên quan và báo cáo Giám đốc Sở. Sau khi nhận được báo cáo, nếu đồng ý thì Giám đốc Sở có văn bản giao Thanh tra Sở đối thoại với người khiếu nại và đồng thời dự thảo quyết định giải quyết đển Giám đốc ký, gửi cho người khiếu nại. Nếu không đồng ý, giao Thanh tra Sở xác minh bổ sung.

Bước 5: Người khiếu nại nhận quyết định giải quyết khiếu nại tại Văn phòng Sở. Nếu không đồng ý, tiếp tục khiếu nại theo quy định pháp luật.

CƠ QUAN THỰC HIỆN:
Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

LỆ PHÍ:
Không.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:  
Quyết định hành chính.

YÊU CẦU THỰC HIỆN:
+ Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
+ Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện, người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú.
+ Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định pháp luật.
+ Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.