Thứ bảy   18/01/2020     01:22:23
Thủ tục hành chính

Lĩnh vực : Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:
+ Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 02/12/1998;
+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 15/6/2004.
+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 29/11/2005;
+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

HỒ SƠ:
 - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn tố cáo (
Click vào đây để tải mẫu đơn tố cáo )
+ Các giấy tờ liên quan đến nội dung tố cáo.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

THỜI GIAN:
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ),trừ ngày lễ. Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
(Số 01, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa ). Công chức tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung vụ việc:
+ Nếu đã đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, viết phiếu hẹn ngày đến giải quyết.Trường hợp tiếp nhận tố cáo trực tiếp thì phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận. * Lưu ý: Những đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký sẽ không được xem xét giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, thì phải yêu cầu bổ sung; nếu không đúng thẩm quyền thì công chức tiếp dân hướng dẫn để người tố cáo gửi đơn đến đúng nơi quy định.
Bước 3: Sau khi đã đầy đủ hồ sơ, Văn phòng Sở hoặc Thanh tra Sở chuyển đơn tố cáo đến Giám đốc Sở chỉ đạo giao Thanh tra Sở thụ lý giải quyết.
Bước 4: Nhận được văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở ban hành quyết định thụ lý giải quyết vụ việc và thông báo cho người tố cáo biết. Sau đó Thanh tra Sở tiến hành xác minh, làm việc trực tiếp với người tố cáo, với các cơ quan có thẩm quyền liên quan và báo cáo Giám đốc Sở chỉ đạo.    
Bước 5: Người tố cáo nhận văn bản giải quyết tại Văn phòng Sở Ngoại vụ. Nếu không đồng ý, tiếp tục gửi đơn theo quy định pháp luật.

CƠ QUAN THỰC HIỆN:
Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

LỆ PHÍ:
Không.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
Văn bản trả lời.

YÊU CẦU THỰC HIỆN:
+ Người tố cáo khi gửi đơn tố cáo phải trình bày trung thực về nội dung tố cáo; nêu rõ tên, địa chỉ của mình, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.
+ Không lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
+ Người gửi đơn tố cáo phải gửi đơn tố cáo đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.