Thứ sáu   21/06/2019     07:22:02

Danh mục các dự án đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cập nhật lúc: 10:02 | 08-02, 2017

Ngày 24-01-2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành rà soát, xây dựng danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt

Tên lĩnh vực/dự án đầu tư

Địa điểm xây dựng

Đơn vị giao lập đề xuất

Tổng mức đầu tư

Quy mô đầu tư

Thời gian đầu tư

Hình thức đầu tư PPP

I

Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, môi trường:

 

 

 

10.032,0

 

 

 

1

Cầu Phước An

Tân Thành

Sở GTVT

5.667,0

Cầu dây văng, chiều dài: 3.254m

2016-2020

BOT

2

Đường Bà Rịa – Châu Pha

Bà Rịa,

Tân Thành

Sở GTVT

250,0

12 km

2016-2020

 

3

Đường Ngãi Giao – Hòa Bình – Bình Châu

Châu Đức,

Xuyên Mộc

Sở GTVT

300,0

32 km

2016-2020

 

4

Đường Cầu Cháy (từ đường 30/4 đến 51C)

Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu

413,0

2,171 km

2016-2020

 

5

Đường Hàng Điều

Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu

391,0

2,135 km

2016-2020

 

6

Đường Thống Nhất (đoạn Lê Hồng Phong đến Quang Trung; nhánh giao với hồ Bàu Sen)

Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu

1.072,0

1,725 km (chính)

0,502 km (nhánh)

2016-2020

 

7

Đường Biệt Chính

Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu

350,0

1,950 km

2016-2020

 

8

Nạo vét kênh Bến Đình

Vũng Tàu

Ban QLDA chuyên ngành giao thông

1.589,0

5,868 km đường, 1.615.866 km3 bùn

2016-2020

 

II

Lĩnh vực nhà ở xã hội, trụ sở cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp

 

 

2.338,0

 

 

 

9

Chung cư lô A,B nhà ở xã hội khu Gò Cát 6

Bà Rịa

UBND thành phố Bà Rịa

370,0

450 căn hộ

2016-2020

 

10

Nhà ở xã hội phường 12

Vũng Tàu

Trung tậm QLN Sở Xây dựng

1.000,0

728 căn hộ

2016-2020

 

11

Nhà ở xã hội phường Long Tâm

Bà Rịa

Trung tậm QLN Sở Xây dựng

400,0

250 căn hộ

2016-2020

 

12

Trụ sở các đơn vị sự nghiệp (bao gồm 02 dự án TP: San nền + hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc)

Bà Rịa

Ban Quản lý chuyên ngành DD và CN

568,0

5 ha; 75.789 m3

2016-2020

 

 

 

 

 

12.370,0

 

 

 

 Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Liên quan