Thứ sáu   24/01/2020     12:06:10
Giới thiệu Sở Ngoại vụ

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ðiện thoại: 84 - 254 - 3 856 120; Fax: 84 - 254 - 3 856 594
E-mail: 
songoaivu@baria-vungtau.gov.vn hoặc ngoaivu@dofabrvt.gov.vn                              Website: http://www.songoaivu.baria-vungtau.gov.vn  

1. Ban giám đốc

 

Giám đốc:

                   Điện thoại:

                   Di động:

                   Email:

 Bà Lê Thị Tân Tiến

+84- 254- 3 727 977

+84- 917 688 918

tienltt@songoaivu.baria-vungtau.gov.vn 

          Phó  Giám đốc:

                   Điện thoại:

                   Di động:

                   Email: 

 Ông Lê Hữu Hiền

+84- 254- 3 856 597

+84- 941 383 444

hienlh@songoaivu.baria-vungtau.gov.vn 

          Phó  Giám đốc:

                   Điện thoại:

                   Di động:

                   Email: 

 Bà Huỳnh Thanh Thảo

+84- 254- 3 727 986

+84- 909 330 089

thaoht@songoaivu.baria-vungtau.gov.vn

2. Các phòng ban:

 

* Văn phòng:

  

 

 

Phó CVP

Bà Lê Thị Xuân Loan

                   Điện thoại:

                   Di động:

                   Email:

+84- 254-3 856 120 (Ext: 116)

+84- 908 157 777 

loanltx@songoaivu.baria-vungtau.gov.vn 

* Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài:

 Trưởng phòng:

                   Điện thoại:

                   Di động:

                   Email:

 Ông Nguyễn Văn Lượng

+84- 254-3 856 120 (Ext: 109)

+84- 913 720 880

luongnv@songoaivu.baria-vungtau.gov.vn 

* Phòng Hợp tác quốc tế:

           Trưởng phòng:

                   Điện thoại:

                   Di động:

                   Email: 

 

 

 Ông Trần Chí Công

+84- 254-3 531 793 (Ext: 104)

 +84- 908 411 169

 congtc@songoaivu.baria-vungtau.gov.vn

 

 

 3. Các đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (FOSCEN)

                   Điện thoại:

                   Di động:

                   Email:

                   Website:

 

Quyền Giám đốc:

                   Điện thoại:

                   Di động:

                   Email:

+84-254-3 531 437

+84-254-3 531 621

ttdvdn@yahoo.com  

www.foscen.com

Ông Lê Đình Dương

+84-254-3 531 437

+84 -903 623 122

ttdvdn@yahoo.com

 * Quỹ Hỗ trợ của người nước ngoài và kiều bào dành cho trẻ mồ côi và người khuyết tật tỉnh Bà - Vũng Tàu 

                   Điện thoại:          +84- 254-353-1792

                   Fax:                    +84- 254-385-6594

Email:songoaivu@baria-vungtau.gov.vn 

hoặcngoaivu@dofabrvt.gov.vn

                   Website: http://www.songoaivu.baria-vungtau.gov.vn 

 

 

Hoặc quý khách có thể liên hệ trực tuyến ở đây

Tên của bạn:

Địa chỉ liên hệ:

E-mail:

Số điện thoại:

Nội dung liên hệ: