Thứ năm   20/06/2019     21:22:19

Danh sách các Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự, Cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam
Cập nhật lúc: 14:01 | 16-01, 2018

 Danh sách đoàn Ngoại giao.pdf