Thứ hai   20/05/2019     02:24:58

Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM)
Cập nhật lúc: 15:03 | 05-03, 2018

Ngày 01/3 là Ngày Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM). Việt Nam, là một thành viên sáng lập Diễn đàn, nhiệt liệt chào mừng ngày kỷ niệm quan trọng này.

Tháng 3/1996, 26 nhà lãnh đạo Á - Âu đã thành lập diễn đàn ASEM nhằm làm cầu nối để đưa hai châu lục lại gần nhau hơn. Trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, ASEM đã ngày càng phát triển vượt xa những mong đợi ban đầu, trở thành một nền tảng kết nối các nền văn minh, con người và doanh nghiệp giữa châu Á và châu Âu, góp phần thúc đẩy xu hướng hợp tác và kết nối đa tầng cho hòa bình và phát triển.

Bước sang thập kỷ thứ ba, trong bối cảnh phát triển nhanh và phức tạp trong khu vực và toàn cầu, ASEM hiện đang trong thời điểm quan trọng của quá trình chuyển đổi. Để giải quyết hiệu quả các thách thức hiện tại, các nước cần duy trì các giá trị cốt lõi của ASEM và các nguyên tắc quan hệ đối tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu vào việc nỗ lực cùng nâng cao hợp tác ASEM và thúc đẩy kết nối Á-Âu thông qua Cộng đồng ASEAN, quan hệ đối tác và các cơ chế hợp tác song phương và đa phương hiện có.

Với việc thực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng và chủ động ngoại giao đa phương, Việt Nam cam kết sẽ sẵn sàng làm việc với các nước thành viên để xây dựng tầm nhìn cho một ASEM có trách nhiệm và có thể thích ứng trong bối cảnh hiện nay.

 

Logo biểu tượng Diễn đàn Hợp tác Á – Âu. 

Trích nguồn: Bộ Ngoại giao 

Liên quan