Thứ hai   20/05/2019     02:25:36

Đại sứ quán New Zealand thông báo về việc nộp hồ sơ xin thị thực tại thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc: 15:04 | 27-04, 2018

Theo thông báo của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Văn phòng Bộ di trú New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa kể từ ngày 25/05/2018. Bộ di trú New Zealand sẽ xử lý hồ sơ thông qua các dịch vụ trực tuyến. Mức độ dịch vụ sẽ vẫn được giữ nguyên và tiếp tục được xử lý thông qua Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực tại thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ ngày 25/05/2018, người đề nghị cấp thị thực New Zealand có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên trang (website) http://www.vfsglobal.com/newzealand/vietnam

Nguồn: lanhsuvietnam.gov.vn

Liên quan