Thứ bảy   18/01/2020     02:16:44

MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI NGOẠI ĐƯỢC CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Cập nhật lúc: 08:05 | 30-05, 2018

(Trích từ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu)

Sở Ngoại vụ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

theo quy định

Thời gian giải quyết

sau khi cắt giảm

1

Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

07 - 15 ngày

làm việc

07 - 10 ngày

làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

theo quy định

Thời gian giải quyết

sau khi cắt giảm

1

Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10 ngày

07 ngày

Sở Tư pháp

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết

sau khi cắt giảm

1

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày

09 ngày

2

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

15 ngày

14 ngày

3

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

15 ngày

14 ngày

4

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

10 ngày

07 ngày

5

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

05 ngày

03 ngày

6

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

35 ngày

30 ngày

7

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

05 ngày

03 ngày

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm

1

Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

15 ngày

14 ngày

2

Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

15 ngày

14 ngày

Sở Văn hóa và Thể thao

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết

sau khi cắt giảm

1

Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

06 ngày

05 ngày

2

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày

09 ngày

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày

09 ngày

4

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày

09 ngày

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết

sau khi cắt giảm

1

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài

30 ngày

28 ngày

2

Cấp Giấy phép chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

03 ngày

02 ngày

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm

1

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

10 ngày

7 ngày

2

Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

15 ngày

12 ngày

3

Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

15 ngày

12 ngày

4

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài

30 ngày

21 ngày

5

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng ) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài

- Đối với trường hợp điều chỉnh: 30 ngày

- Đối với trường hợp cấp lại: 05 ngày

- Đối với trường hợp điều chỉnh: 21 ngày

- Đối với trường hợp cấp lại: 03 ngày

Sở Tài nguyên và Môi trường

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết

sau khi cắt giảm

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vấn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

30 ngày

29 ngày

2

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

35 ngày

33 ngày

3

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất  (Trưởng hợp Giấy xác nhận hết hạn)

25 ngày

23 ngày

4

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

10 ngày

09 ngày

Sở Xây dựng

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết

sau khi cắt giảm

1

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài

30 ngày làm việc

20 ngày làm việc

2

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng ) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài

- Trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng: 30 ngày;

- Trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 05 ngày

- Trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng: 20 ngày;

- Trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 04 ngày

3

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xậy dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

20 ngày làm việc

14 ngày làm việc

4

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xậy dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

20 ngày làm việc

14 ngày làm việc

Sở Lao động, Thương bình và Xã hội

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết

sau khi cắt giảm

1

Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

55 ngày

54 ngày

2

Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

50 ngày

49 ngày

3

Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)

55 ngày

54 ngày

4

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp , trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

30 ngày

29 ngày

 

Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên quan