Thứ sáu   21/06/2019     07:16:17

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Bô-li-vi-a chính thức có hiệu lực
Cập nhật lúc: 09:06 | 12-06, 2018

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ (ký ngày 25/9/2012) có hiệu lực từ ngày 09/3/2018. Hiệp định có nội dung chính như sau:

Người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị của Việt Nam hoặc Bô-li-vi-a được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên kia qua các cửa khẩu quốc tế của Bên đó với thời hạn lưu trú đến chín mươi (90) ngày.
Công dân của Việt Nam hoặc Bô-li-vi-a là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc đại diện tại các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên kia và vợ, chồng, con của những người này, mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được tạm trú và nhập cảnh, xuất cảnh lãnh thổ Bên kia miễn thị thực trong suốt nhiệm kỳ công tác chính thức

 

Nguồn: Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. 

Liên quan