Thứ ba   25/06/2019     05:53:44

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu thực phẩm khô, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm không đông lạnh hút chân không
Cập nhật lúc: 15:09 | 06-09, 2018

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu thực phẩm khô, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm không đông lạnh hút chân không.

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ:

Bà Nalin Perera

NP Financial Services Pty Ltd

Tel: +61 3 9440 7470 / 71

Fax: +61 3 9440 6226

Email: nalin@pnk.com.au.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Australia.

Liên quan