Thứ sáu   06/12/2019     23:25:38

Triển lãm Đổi mới &Sáng tạo Quốc tế 2019
Cập nhật lúc: 15:01 | 04-01, 2019

Theo chủ đề “Thị trường sáng tạo và đổi mới của châu Á”, MTE2019 cung cấp nền tảng một cửa cho các nhà phát minh, nhà thiết kế và doanh nhân để giới thiệu những phát minh, ý tưởng, nguyên mẫu, sản phẩm và thiết kế mới nhất cho các nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà phân phối và tiếp thị ở châu Á và xa hơn nữa. cách kết nối chúng với những người đang tìm kiếm những ý tưởng mới, cũng như thương mại hóa và hợp tác công nghệ.

Thời gian: 21-23/2/2019

Địa điểm:Putra World Trade Center (PWTC)-Kuala Lumpur

Website: http://mte.org.my/

 

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Liên quan