Thứ sáu   21/02/2020     19:12:22
Báo chí nước ngoài
 

Tổ chức hướng dẫn, quản lý các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động báo chí tại tỉnh sau ngày 30/4

Được sự cho phép của Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh, Sở tổ chức hướng dẫn, quản lý các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động báo chí tại tỉnh sau ngày 30/4 gồm:

Tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bà Bịa - Vũng Tàu đầu năm 2011

Đầu năm 2011, 04 đoàn phóng viên các hãng truyền hình nước ngoài (Úc, Đức, Nhật, Hồng Kông) đã đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bà Bịa - Vũng Tàu năm 2010

Trong năm 2010, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đón nhận 05 đoàn phóng viên các hãng truyền hình nước ngoài (Úc, Pháp, Nga) đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.