Thứ ba   17/09/2019     06:28:20

Mở rộng thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước
Cập nhật lúc: 14:02 | 25-02, 2019

Kể từ ngày 01-02-2019, Việt Nam bổ sung thêm công dân 34 nước được thí điểm cấp thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam áp dụng thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước, thời hạn thực hiện thí điểm đến ngày 01-02-2021.

Ngày 01-02-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25-1-2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Theo đó mở rộng danh sách thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước.

Việc mở rộng danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử theo Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01-02-2019 của Chính phủ thể hiện quyết tâm cải cách hành chính về thị thực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nhằm thu hút đầu tư, hợp tác, đặc biệt là góp phần thúc đẩy, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Nghị định mới được ban hành, bổ sung 34 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và điều chỉnh công dân Trung Quốc, có mã ICAO là CHN (không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử) đã được quy định tại Nghị định số 07/2017/NĐ-CP, nay được sửa đổi, bao gồm cả công dân Trung Quốc mang hộ chiếu Hong Kong, hộ chiếu Macau.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị, ngày 25-01-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, trong đó quy định 40 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.

Ngày 29-11-2017, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử. Theo đó có sáu nước được bổ sung vào danh sách có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam áp dụng thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước, có hiệu lực thi hành đến ngày 01-02-2021.

Đồng thời, về danh sách cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, Nghị định mới ban hành cũng bổ sung danh sách năm cửa khẩu quốc tế, trong đó có ba cửa khẩu đường bộ, gồm: cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên); cửa khẩu quốc tế Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa); cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) và hai cửa khẩu đường biển, gồm: cửa khẩu cảng Dương Đông (tỉnh Kiên Giang), cửa khẩu cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Như vậy, hiện nay, Việt Nam có tám cửa khẩu đường không, 16 cửa khẩu đường bộ và chín cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài (là công dân của 80 nước) nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Nguồn: Báo Nhân dân. 

Liên quan