Thứ ba   17/09/2019     06:29:29

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ xin thị thực tại các cơ quan đại diện Cộng hòa Liên bang Đức ở Việt Nam
Cập nhật lúc: 10:03 | 19-03, 2019

1. Các cơ quan đại din Cộng hòa Liên bang Đức tại Vit Nam chuyn vic tiếp nhn đơn xin cp thị thc cho VFS Global:

Trong Quý I năm 2019, các cơ quan đại điện nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam chuyển việc tiếp nhận đơn xin cấp thị thực ngắn hạn cho thời gian lưu trú tối đa 90 ngày (thị thực Schengen) ra đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài là VFS Global.

Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, VFS Global sẽ mở hai trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Đức. Hai trung tâm này đi vào hoạt động từ ngày 20/02/2019. Từ thời điểm đó, người đặt đơn cần nộp hồ sơ xin cấp thị thực tại VFS Global.

a) Địa chỉ trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại Hà Nội:

Tòa nhà Ocean Park - số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội (Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 08h30 - 15h00)

b) Địa chỉ trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại thành phố Hồ Chí Minh:

Toà  nhà  Resco Tower, Tầng 4, 94 - 96 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố  Hồ Chí Minh (Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 09h00 - 16h00)

Đ nộp đơn xin cấp thị thực qua Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực, người nộp đơn cần đặt hẹn trước trên trang web của VFS Global Vietnam. Dự kiến trang web dành cho thị thực Đức sẽ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 01/2019 và đường link để đặt hẹn sẽ được công bố cụ thể trên trang web của Đại sứ quán tại địa chi www.vietnam.diplo.de.

Theo thỏa thuận hợp đồng, VFS Global cam kết sẽ sắp xếp lịch nộp hồ sơ trong vòng tối đa là 02 ngày. Đối với các chuyến đi gấp mà đương sự cần có lịch hẹn trước khi hết thời gian chờ tối đa là 02 ngày, đương sự có thể sử dụng dịch vụ thị thực khẩn trong thời gian tiếp nhận hồ sơ của trung tâm mà không cần có lịch hẹn trước.

Khi nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực, ngoài lệ phí thị thực thông thường, đương sự còn phải nộp thêm một khoản phí dịch vụ là 24€ (Euro) cho đơn xin thị  thực do VFS Global thu. Việc hp tác gia các cơ quan đại din Đc vi VFS Global chỉ gii hạn trong tiếp nhn thị thc, thu l phí thị thc và thu thp d liu sinh trc học của đương s. VFS Global sẽ không tham gia vào vic xét thị thc dưi bt kỳ hình thc nào. Sau khi được nộp tại trung tâm tiếp nhận của VFS Global, hồ sơ xin cấp thị thực sẽ được chuyển đến các cơ quan đại diện Cộng hòa Liên bang Đức để xét duyệt.

2. Thủ tục đề  nghị  cp thị  thực Schengen của  người mang hộ chiếu ngoai giao và hộ chiếu công vụ:

Mọi đơn xin cấp thị thực hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ đều có thể được nộp tại VFS Global. Tuy nhiên, người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiểu công vụ cũng cần nộp khoản phí dịch vụ 24€ (Euro) nói trên.  Khoản phí này không liên quan đến lệ phí thị thực, vì vậy những trường hợp được miễn lệ phí thị thực cũng cần nộp khoản phí dịch vụ này.

Phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan đại diện Cộng hòa Liên bang Đức vẫn sẽ tiếp tục được duy trì song song. Tuy nhiên, số lượng lịch hẹn hàng ngày sẽ bị giới hạn đáng kể. Việc thu xếp lịch hẹn, đặc biệt là đối với các trường hợp cần đi gấp cũng như lịch hẹn cho các đoàn lớn sẽ không thể bảo đảm được. Đối với các trường hợp này, Đại sứ quán khuyến nghị sử dụng các dịch vụ được cung cấp thường xuyên của VFS Global.

Về việc xin cấp thị thực quốc gia (thời gian lưu trú trên 90 ngày), đặc biệt là thị thực dành cho người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ với mục đích nhận nhiệm kỳ công tác tại cơ quan đại điện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự chuyên nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như thành viên gia đình họ, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thủ tục nộp hồ sơ.

Nguồn: Đại sứ quán Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam

Liên quan