Thứ sáu   21/02/2020     19:17:37

Lịch công tác tuần từ ngày 29/4-05/5/2019
Cập nhật lúc: 16:05 | 14-05, 2019

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN

BỘ PHẬN CHUẨN BỊ

Thứ hai
29/4/2019

Sáng

NGHỈ BÙ LỄ
(Theo lịch trực)

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba
30/4/2019

Sáng

NGHỈ BÙ LỄ
(Theo lịch trực)

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư
01/5/2019

Sáng

NGHỈ BÙ LỄ
(Theo lịch trực)

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm
02/5/2019

Sáng

8:00 Tham dự lớp bồi dưỡng trung cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh.

Đ/c Loan - PCVP

 

 

 

8:00 Tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 71 tại Trường Chính trị tỉnh (02 ngày).

Đ/c Ánh - CVPHTQT

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu
03/5/2019

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14:00 Dự họp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, tp theo kế hoạch số 50/KH-ĐĐBQH ngày 16/4/2019 tại Phòng họp 501 VP HĐND tỉnh.

Đ/c Hiền - PGĐ

Theo thư mời

 

Thứ Bảy
04/5/2019

Sáng

8:00 Họp cấp ủy chi bộ mở rộng rà soát, bổ sung quy hoạch tại Phòng họp Lầu 5 Sở Ngoại vụ.

Cấp ủy chi bộ, đ/c Thảo - PGĐ

 

 

8:40 Họp cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch tại Phòng họp Lầu 5 Sở Ngoại vụ.

Ban GĐ, đ/c Lượng, Dương, Công.

 

 

10:00 Họp Ban Giám đốc rà soát, bổ sung quy hoạch tại Phòng họp Lầu 5 Sở Ngoại vụ.

Ban GĐ, Lđạo VP

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật
05/52019

Sáng

       

Chiều

       

 

 

 

Liên quan