Thứ sáu   21/02/2020     19:38:24
Hoạt động đối ngoại tại tỉnh
 
Vài suy nghĩ về hoạt động đối ngoại năm 2010 của nước ta

Vài suy nghĩ về hoạt động đối ngoại năm 2010 của nước ta

Năm 2010, hoạt động Đối ngoại của nước ta sôi động, đạt nhiều kết quả, nhân dân cả nước phấn khởi, bạn bè quốc tế mừng vui.