Chủ nhật   19/01/2020     12:27:14
Hoạt động đối ngoại tại tỉnh
 
Vài suy nghĩ về hoạt động đối ngoại năm 2010 của nước ta

Vài suy nghĩ về hoạt động đối ngoại năm 2010 của nước ta

Năm 2010, hoạt động Đối ngoại của nước ta sôi động, đạt nhiều kết quả, nhân dân cả nước phấn khởi, bạn bè quốc tế mừng vui.