Thứ sáu   21/02/2020     19:36:20
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
 1. 1.      ĐẠI SỨ QUÁN & PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM TẠI ÁO

  -       Địa chỉ: Felix-Mottl Strasse 20 A- 1190, Viên

  -       ĐT: (43-1) 368 0755

  -       Email: embassy.vietnam@aon.at

  -       Website: www.vietnamembassy-austria.org 

  2.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI AI CẬP

  -       Địa chỉ: 8 E1 Phố Madina E1 Monawara, Dokki, Cairo, Egypt

  -       ĐT: (20-2) 761 7324

  -       Email: vinaemb@intouch.com

  -       Website: www.vietnamembassy-egypt.org

  3.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ANH & BẮC AILEN

  -       Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8-5RD UK

  -       ĐT: (44-20) 7937 1912

  -       Email: embassy@vietnamembassy.org.uk

  -       Website: www.vietnamembassy.org.uk

  4.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĂNG-GÔ-LA

  -       Địa chỉ: Rua Alexandre Perse M4 Maianga, Luanda

  -       ĐT: (244-222) 390 684

  -       Email: dsqvnangola@netangola.com; lanhsuangola@netgangola.com

  -       Website: www.vietnamembassy-angola.org 

  5.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BA LAN

  -       Địa chỉ: Ul Resorowa 36, 02-956 Warszawa

  -       ĐT: (48-22) 651 6098

  -       Email: office@ambasadawietnam.org

  -       Website: www.vietnamembassy-poland.org 

  6.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BERLIN (ĐỨC)

  -       Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin - Treptow

  -       ĐT: (49-30) 5363 0108

  -       Email: sqvnberlin@t-online.de

  -       Website: www.vietnambotschaft.org 

  7.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BỈ

  -       Địa chỉ: Boulevard General Jacques 1- 1050 Bruxelles - Belgique

  -       ĐT: (32-2) 379 2730

  -       Email: vnemb.brussels@skynet.be

  -       Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.be 

  8.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BRU-NÂY

  -       Địa chỉ: 18, Simpang 80-11, KG.Pengkalan Gadong, KM4, Jalan Gadong

  -       ĐT: (673) 245 6483

  -       Email: srv@brunet.bn

  -       Website: www.vietnamembassy-brunei.org

  9.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BUNGARI

  -       Địa chỉ: 1 Phố Jetvarka, Sofia 1113 Ul., Bulgaria

  -       ĐT: (359-2) 963 3658

  -       Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn;dsqvnsofia@eml.cc

  -       Website: www.vietnamembassy-bulgaria.org

  10. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA

  -       Địa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh

  -       ĐT: (855-23) 362 741

  -       Email:vnembpnh@online.com.kh

  -       Website: www.vietnamembassy-cambodia.org

  11. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CATA

  -       Địa chỉ: Villa NO.8 West Bay Lagoon

  -       ĐT: (974) 412 8366

  -       Po Box: 23595 Doha Qatar

  -       Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

  12. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CÔ-OÉT

  -       Địa chỉ: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, P.O.Box 1232, Dasman 15463, Kuwait

  -       ĐT: (965) 531 1450

  -       Email: vnemb.kuwait@mofa.gov.vn; vnembassy.ku@mofa.gov.vn

  -       Website: www.vietnamembassy-kuweit.org

  13. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA UZBEKISTAN

  -       Địa chỉ: 100 Rashidov STR., Tashkent 700084, Uzbekistan

  -       ĐT: (998-71) 135 6493

  -       Email: dsqvntas@rol.uz

  -       Website: www.vietnamembassy-uzbekistan.org

  14. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI DUBAI

  -       Địa chỉ: Villa No 101&102, 27TH Street 27, Sector 24.AL Mushref, Abu Dhabi, The U.S.E

  -       ĐT: (971-2) 449 6720

  -       P.O BOX:113038

  -       Email: vnhanoi@emirates.net.ae

  15. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI Ả RẬP XÊ ÚT

  -       Địa chỉ: 49 Emir Abbu, Al-Majeed, Al-Rayiial Area, Riyadh

  -       ĐT: (966-1) 491 1377

  -       Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn

  16. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

  -       Địa chỉ: 28-58, Samchong-Dong, Chongno-Ku, 110-230, Seoul

  -       ĐT: (82-2) 738 2318

  -       Email: vndsq@yahoo.com

  -       Website: www.vietnamembassy-seoul.org

  17. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI IRẮC

  -       Địa chỉ: Man Sour/Daousi Street House 71, Zuqaq 34 Mahalla 611

  -       ĐT: (964-1) 541 3409

  -       PO Box: 15054 Yarmuk

  -       Email: embassyvn_iraq@yahoo.com

  18.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI LÀO

  -       Địa chỉ: Thatluang RD, Viên Chăn

  -       ĐT: (856-21) 413 409

  -       Email: dsqvn@laotel.com; lao.dsqvn@mofa.gov.vn

  -       Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.la

  19.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

  -       Địa chỉ: 13 Phố Bolshaya Pirogovskaya, Mát-Xcơ-Va

  -       ĐT: (7-095) 247 0212

  -       Email: dsqvn@com2com.ru

  -       Website: www.vietnamembassy-russia.org

  20.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MAROC

  -       Địa chỉ: NO.27 Rue Mezzouda Souisui, Rabat, Royaumc Du Maroc

  -       ĐT: (212-37) 659 256

  -       Email: vnambassade@yahoo.com.vn

  -       Website: www.vietnamembassy-morocco.org

  21. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MÔNG CỔ

  -       Địa chỉ: Enlchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar

  -       ĐT: (97-61) 458 917

  -       Email: vinaemba@magicnet.mn

  -       Website: www.vietnamembassy-mongolia.org

  22.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MYANMAR

  -       Địa chỉ: 70-72 Than Lwin RD., Bahan Township - Yangon

  -       ĐT: (95-1) 501 992

  -       Email: vnembmyr@cybertech.net.mm

  -       Website: www.vietnamembassy-myanmar.org

  23. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NEW ZEALAND

  -       Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace P.O Box 8042 Wellington

  -       ĐT: (64-4) 473 5912

  -       Email: embassyvn@paradise.net.nz

  -       Website: www.vietnamembassy-newzealand.org

  24.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NHẬT

  -                Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi- Cho Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

  -                ĐT: (81-3) 3466 3313

  -                Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp

  -                Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.jp

  25. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PANAMA

  -                Địa chỉ: Local 3, Piso 10, Edificio Banco Atlantico, Calle 50 Y53, Panama

  -                ĐT: (507) 264 2551

  -                Email: embavinapa@cwpanama.net

  -                Website: www.embavietnam.org.pa

  26. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PHẦN LAN

  -                Địa chỉ: Aleksanterinkatu 15A, 00100 Helsinki

  -                ĐT: (358-9) 622 9900

  -                Email: vietnamfinland@gmail.com

  -                Website: www.vietnamembassy-finland.org

  27. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI RUMANI

  -                Địa chỉ: 35 C.A.Roseth STR., SEC.2, Bucarest, Rumania

  -                ĐT: (40-21) 312 1626

  -                Email: vietrom2002@hotmail.com

  -                Website: www.vietnamembassy-romania.org

  28. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

  -                Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

  -                ĐT: (65-6) 463 8004

  29. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TÂY BAN NHA

  -          Địa chỉ: Arturo Soria 201-Pta 1A- 28043 -Madrid

  -          ĐT: (34-91) 510 2867

  -          Email: claudiomes@yahoo.com

  -          Website: www.embavietnam-madrid.org/htmls/espana/inicio.html

  30. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỔ NHĨ KỲ

  -          Địa chỉ: 34 Cayhane Sokak, Gaziosmanpasa, Ankara

  -          ĐT: (90-312) 446 8049

  -          Email: dsqvnturkey@yahoo.com

  -          Website: www.vietnamembassy-turkey.org

  31. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

  -          Địa chỉ: Schlosslistrasse 26, 3008 Bern - Switzerland

  -          ĐT: (41-31) 388 7878

  -          Email: vietsuisse@bluewin.ch

  -          Website: www.vietnam-embassy.ch

  32. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC

  -          Địa chỉ: Guang Hua Lu, NO.32, BEIJING.100600, Bắc Kinh

  -          ĐT: (86-10) 6532 1155

  -          Email: suquanbk@yahoo.com

  33. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI UCRAINA

  -          Địa chỉ: 51 Tovarna - STR 01103 Kiev.Ucaraina

  -          ĐT: (38044) 2845 5442

  -          Email: dsq@dsqvn.kiev.ua

  -          Website: www.vietnamembassy-ukraine.org

  34. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI Ý

  -          Địa chỉ: #34/36, Via Clitunno, 00198 Roma

  -          ĐT: (39-06) 854 3223

  -          Email: vietnam@vnembassy.it

  35. PHÁI ĐOÀN THƯỜNG TRỰC VIỆT NAM BÊN CẠNH UNESCO TẠI PHÁP

  -          Địa chỉ: 2 Le Verrier STR., 75006 Paris France

  -          ĐT: (33-1) 4432 0877

  -          Email: unescovn@yahoo.com

  36. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI QUẢNG CHÂU

  -          Địa chỉ : Hotel Landmark B BLDG North 2ND Floor, Qiaoguang RD (Haizhu Square), Guangzhou

  -          ĐT: (86-20) 8330 5916

  37. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI BATAMBANG (CAMPUCHIA)

  -          Địa chỉ: Đường Số 3, Batambang Province

  -          ĐT: (855-53) 952 894

  -          Email: lsqvnbat@camintel.com

  38. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI CÔN MINH (TRUNG QUỐC)

  -          Địa chỉ: Tầng 2 Khách Sạn Kai Wah International, 157 Đường Beijing, Côn Minh

  -          ĐT: (86-871) 352 2669

  -          Email: tlsqcm@yahoo.com

  39. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI ECATERINBUA - LIÊN BANG NGA

  -          Địa chỉ: 411-Divs-22 Karla Libknhesta- 620075

  -          ĐT: (73-43) 253 0280

  -          Email: lequyquynh@mofa.gov.vn; lequyquynh2@yahoo.com

  40. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI KHON KAEN (THÁI LAN)

  -          Địa chỉ: Tầng 1 Tòa Nhà Touzi Dasha,109 Đại Lộ Minzu, Nam Ninh

  -          ĐT: (86-77) 1551 0562

  -          Email: tlsqvn@rediffmail.com

  41. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH (TRUNG QUỐC)

  -          Địa chỉ: 65/6 Chatapadung,Khonkaen 40000

  -          ĐT: (66-4) 324 2190

  -          Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

  42. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI PẮC XẾ (LÀO)

  -          Địa chỉ : 31 Ban Pha Bạt, Pắc Xế, Champassak

  -          ĐT: (856-31) 212 824

  -          Email: vnemb.la@mofa.gov.vn

  43. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO (MỸ)

  -          Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 430 San Francisco, Ca 94109 USA

  -          ĐT: (1-415) 922 1577

  -          Email: info@vietnamconsulate-sf.org

  44. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SIHANOUK VILLE (CAMPUCHIA)

  -          Địa chỉ: 310 Ekreach, Khan Mittapheap, Sihanouk City

  -          ĐT: (855-34) 933 669

  -          Email: tlsqsiha@camintel.com

  45. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI Ả RẬP XÊ ÚT

  -          Địa chỉ: 49 Emir Abbu, Al-Majeed, Al-Rayiial Area, Riyadh

  -          ĐT: (966-1) 491 1377

  -          Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn

  46. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI AN-GIÊ-RI

  -          Địa chỉ: 30 Rue Chénoua, Hydra, Alger

  -          ĐT: (213-21) 609 141

  -          Email: sqvnaler@djazair-com.ect.com

  -          Website: www.vietnamembassy-algerie.org

  47. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ARGENTINA

  -          Địa chỉ: Calle 11 De Septiembre 1442 C.P.1426 - Capital Federal Argentina

  -          ĐT: (54-114) 783 1802

  -          Email: sqvnartn@fibertel.com.ar

  -          Website: www.vietnamembassy.org.ar

  48. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ

  -          Địa chỉ: 17 Kautilya Marg, Chanakya, Puri, New Delhi 11002, India

  -          ĐT: (91-112) 301 8059

  -          Email: sqdelhi@del3.vsnl.net.in

  49. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BÊ-LA-RÚT

  -          Địa chỉ: 3 Phố Mozajskovo, Minsk

  -          ĐT: (375-1) 7239 1538

  -          Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn

  -          Website: www.vietnamembassy-belarus.org

  50. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BRAZIL

  -          Địa chỉ: Shis Qi 09 CONJ.10 Casa 1 - Lago Sul Cep: 71.615-070 Brasilia/Df,

  -          ĐT: (55-61) 3364 5876

  -          Email: embavina@yahoo.com; embavina.br@mofa.gov.vn

  -          Website: www.vietnamembassy-brazil.org

  51. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CADACTAN

  -          Địa chỉ: 6 Arman, Xary Arka, Astama Cadactan

  -          ĐT: (771-72) 660 375

  -          Email: vnemb.kz@mofa.gov.vn

  52.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CANADA

  -          Địa chỉ: 470 Phố Wilbrod, Ottawa, Ontario, K1N 6M8

  -          ĐT: (1-613) 236 0772

  -          Website: www.vietnamembassy-canada.ca/index.php

  53.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CHI-LÊ

  -          Địa chỉ: Americo Vespucio Sur 833, Las Condes, Santiago, Chile

  -          ĐT: (56-2) 244 3633

  -          Email: sqvnchile@yahoo.com

  -          Website: www.vietnamembassy-chile.org

  54.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA NHÂN DÂN BĂNG-LA-ĐÉT

  -             Địa chỉ: Vintage BLDG, Plot 07, Road NO.104, Gulshan-2, Dhaka 1212, Bangladesh

  -             ĐT: (880-2) 885 4051

  -             Email: vietnam@citech-bd.com

  -             Website: www.vietnamembassy-bangladesh.org

  55.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

  -             Địa chỉ: Gammel Vartov Vej 20, DK - 2900 Hellerup, Copenhagen

  -             ĐT: (45) 3918 3932

  -             Email: embvndk@hotmail.com

  56.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN

  -             Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 Eb, The Hague

  -             ĐT: (31-70) 364 4300

  -             Email: emviet@planet.nl; emviet@wanadoo.nl

  -             Website: www.vietnamembassy.nl

  57.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HUNGARI

  -             Địa chỉ: 1146 Budapest - Thokoly Ut 41

  -             ĐT: (36-1) 342 5583

  -             Email: vp.budapest@mofa.gov.vn; su_quan@hu.inter.net

  -             Website: www.vietnamembassy-hungary.org

  58.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI IRAN

  -             Địa chỉ: NO.6 East Ordibehesht, Mardani Sharestan 8TH .ST.Pey Syan ST.M.Ardabili Valiyear Ave Tehran Iran

  -             ĐT: (98-21) 241 478

  -             Email: sqvn.iran@mail.dci.co.ir; vnemb.ir@mofa.gov.vn

  -             Website: www.vietnamembassy-iran.org

  59.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐỨC - VĂN PHÒNG BONN

  -             Địa chỉ: Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn

  -             ĐT: (49-22) 895 7540

  -             Email: sqvnbonn@aol.com

  60.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI INDONESIA

  -             Địa chỉ: JL.Teuku Umar, NO.25, Jakarta-Pusat, Jakarta

  -             ĐT: (62-21) 310 0358

  -             Email: embvnam@uninet.net.id

  -             Website: www.vietnamembassy-indonesia.org

  61.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ITALIA

  -             Địa chỉ: Via Clitunno 34 00198 Roma Italia

  -             ĐT: (39-06) 6616 0726

  -             Email: vnemb.it@mofa.gov.vn

  62.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI LI BI

  -             Địa chỉ: Al Hadba Al Khadra Tripoli Libya P.O Box 587

  -             ĐT: (218-21) 483 5587

  -             Email: dsqvnlib@yahoo.com

  -             Website: www.vietnamembassy-libya.org

  63.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MALAYSIA

  -             Địa chỉ: 4 Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur

  -             ĐT: (60-3) 2148 4534

  -             Email: daisevn@putra.net.my

  64.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MÊ-HI-CÔ

  -             Địa chỉ: 255 Sierra Ventana, Lomas De Chapultepec, Delegation Miguel Hidalgo CP11000 Mexico

  -             ĐT: (52-55) 5540 1632

  -             Email: dsqvn@terra.com.mx; vietnam.mx@mofa.gov.vn

  -             Website: www.vietnamembassy-mexico.org

  65.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MỸ

  -             Địa chỉ: 1233, 20TH Street, N.W.Suite 400 Washington DC, 20036

  -             ĐT: (1-202) 861 0737

  -             Email: info@vietnamembassyusa.org; vietnamembassy@msn.com

  -             Website: www.vietnamembassy-usa.org

  66.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NAM PHI

  -             Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Po Box: 13692 Hatfield 00028 Pretoria

  -             ĐT: (27-12) 362 8119

  -             Email: embassy@vietnam.co.za

  -             Website: www.vietnamembassy-southafrica.org

  67.  TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI VLADIVOXTOC (LIÊN BANG NGA)

  -          Địa chỉ: 107/1 Phố Pushkinskaya, Vladivostok - Russia

  -          ĐT: (7-4232) 226 927

  -          Email: tls_vla@yahoo.com  68.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NƯỚC CỘNG HÒA HỒI GIÁO PAKISTAN

  -             Địa chỉ: House 10A, STR.NO.31, Sector F-8/1, Islamabad, Pakistan

  -             ĐT: (92-51) 285 0581

  -             Email: dsqvn.pakistan@yahoo.com

  -             Website: www.vietnamembassy-pakistan.org

  69.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PHÁP

  -             Địa chỉ: 62-66 Rue Boileau -75016 Paris

  -             ĐT: (33-1) 4414 6400

  -             Email: vnparis@wanadoo.fr; vnparis@club-internet.fr

  70.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PHILIPPINES

  -             Địa chỉ : 670 Ocampo Pablo Malate, Manila, Philippines

  -             ĐT: (63-2) 525 2837

  -             Email: sqvnplp@qinet.net

  -             Website: www.vietnamembassy-philippines.org

  71.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI SÉC

  -             Địa chỉ: Plzenská 214 - 150 00 - Praha 5

  -             ĐT: (420-2) 5721 1540

  -             Email: dsqvietnamcz@yahoo.com

  -             Website: www.vietnamembassy-czech.org

  72.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TAN-ZA-NIA

  -             Địa chỉ : Kawe Road Plot No 478 Po Box 9724 Dar Es Salaam

  -             ĐT: (255) 222 781 330

  -             Email: vnembassy@raha.com

  -             Website: www.vietnamembassy-tanzania.org

  73.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN

  -             Địa chỉ: 83/1 Wireless RD., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

  -             ĐT: (66-2) 251 5836

  -             Email: vnemb.th@mofa.gov.vn; vnembassy@bkk.a-net.net.th

  -             Website: www.vietnamembassy-thailand.org

  74.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN

  -             Địa chỉ: 26 Orby Slottsvag, Alvsjo, Stockholm

  -             ĐT: (46-8) 5562 1070

  -             Email: infor@vietnamemb.se

  -             Website: www.vietnamemb.se

  75. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TRIỀU TIÊN

  -             Địa chỉ: 7 Phố Munsu, Pyongyang

  -             ĐT: (850-2) 381 7353

  -             Email: vnembasydprk@mofa.gov.vn

  -             Website: www.vietnamembassy-pyongyang.org

  76.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ÚC

  -             Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, Os Malley, Canberra, Act 2606

  -             ĐT: (61-2) 6286 6059

  -             Email: canberra@au.vnembassy.org; vembassy@webone.com.au

  -             Website: www.vietnamembassy.org.au

  77. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA

  -             Địa chỉ: 6TA Avenida Entre 8VAY9UA Transversal Quinta El Cigarral Urbanizacion Altamira Caracas D.C Venezuela

  -             ĐT: (58-212) 261 0074

  -             Email: embavive@yahoo.com.vn

  78. PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI GIƠ-NE-VƠ - THỤY SĨ

  -             Địa chỉ: 30 Chemin Des Corbikkettes 1218 Le- Grabd Saconnex, Geneve, Suisse

  -             ĐT: (41-2) 798 2469

  -             Email: mission.vietnam@itu.ch; miission.vietnam@ties.itu.int

  79.  PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

  -             Địa chỉ : 866 United Nations Plaza Suite 435, New York

  -             ĐT: (1-212) 644 0594

  -             Email: vietnamun@vnmission.com; pdnyr@vnmission.com

  80. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI FRANFUT (LIÊN BANG ĐỨC)

  -             Địa chỉ: SIESMAYERSTR.10, 60323 Frankfurt/M (4969)

  -             ĐT: 795 336 510

  -             Email: tlsqvietnam_framkfurt@mofa.gov.vn

  81. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI BOMBAY (ẤN ĐỘ)

  -             Địa chỉ: B-306 Oberoi Chamber New Link Road Andheri (W) Mumbai 400 053 India

  -             ĐT: (91-22) 2673 6688

  -             Email: vietnam@mtnl.net.in

  82. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI ĐU BAI

  -             Địa chỉ: Villa 11, STR.323/36, Al Jafiliya, Bur Dubai - Dubi, Uae P.O.Box 11457

  -             ĐT: (971-4) 398 8924

  -             Email: vnhanoi@emirates.net.ae

  -             Website: www.mofa.gov.vn/vnconsulate.dubai

  83. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC)

  -             Địa chỉ: 15TH Floor, Great Smart Tower, 230 Wan Chai RD, Wan Chai, Hồng Kông

  -             ĐT: (852) 2591 4517

  -             Email: vnconsul@netvigator.com

  -             Website: www.vietnamconsulate-hongkong.org

  84. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI LUONGPRABANG (LÀO)

  -             Địa chỉ: 427-428 Ban That Bosot, Luang Prabang Town, Luang Prang Province, Lao P.D.R

  -             ĐT: (856-71) 254 745

  -             Email: tlsqlpb@yahoo.com; luongpb@yahoo.com

  85. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA (NHẬT)

  -             Địa chỉ: Tầng 10 Tòa Nhà Estate Bakurocho, 1-4-10 Bakurocho Chuo-Ku, Osaka 541

  -             ĐT: (81-66) 263 1645

  -             Email: tlsvnosa@gold.ocn.ne.jp

  86. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI QUẢNG CHÂU (TRUNG QUỐC)

  -             Địa chỉ: Khách Sạn Jin Yanf, 92 Đường Huanshi Western, Quảng Châu

  -             ĐT: (86-20) 8652 7908

  87. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAVANAKHET (LÀO)

  -             Địa chỉ: 118 Si-Sa-Vang- Vong Muong Khanthabouli, Savannakhet

  -             ĐT: (856-41) 212 418

  -             Email: tlsxavan@laotel.com

  88. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY (ÚC)

  -             Địa chỉ : Suite 205, Level 2 Edgecliff Centre, 203-233 New South Head Road, Edgecliff - NSW 2027

  -             ĐT: (61-2) 9327 2539

  -             Email: vnconsul@ihug.com.au

   

 
Data empty.