Chủ nhật   21/04/2019     19:57:08
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
 1. 1.      ĐẠI SỨ QUÁN & PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM TẠI ÁO

  -       Địa chỉ: Felix-Mottl Strasse 20 A- 1190, Viên

  -       ĐT: (43-1) 368 0755

  -       Email: embassy.vietnam@aon.at

  -       Website: www.vietnamembassy-austria.org 

  2.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI AI CẬP

  -       Địa chỉ: 8 E1 Phố Madina E1 Monawara, Dokki, Cairo, Egypt

  -       ĐT: (20-2) 761 7324

  -       Email: vinaemb@intouch.com

  -       Website: www.vietnamembassy-egypt.org

  3.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ANH & BẮC AILEN

  -       Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8-5RD UK

  -       ĐT: (44-20) 7937 1912

  -       Email: embassy@vietnamembassy.org.uk

  -       Website: www.vietnamembassy.org.uk

  4.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĂNG-GÔ-LA

  -       Địa chỉ: Rua Alexandre Perse M4 Maianga, Luanda

  -       ĐT: (244-222) 390 684

  -       Email: dsqvnangola@netangola.com; lanhsuangola@netgangola.com

  -       Website: www.vietnamembassy-angola.org 

  5.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BA LAN

  -       Địa chỉ: Ul Resorowa 36, 02-956 Warszawa

  -       ĐT: (48-22) 651 6098

  -       Email: office@ambasadawietnam.org

  -       Website: www.vietnamembassy-poland.org 

  6.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BERLIN (ĐỨC)

  -       Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin - Treptow

  -       ĐT: (49-30) 5363 0108

  -       Email: sqvnberlin@t-online.de

  -       Website: www.vietnambotschaft.org 

  7.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BỈ

  -       Địa chỉ: Boulevard General Jacques 1- 1050 Bruxelles - Belgique

  -       ĐT: (32-2) 379 2730

  -       Email: vnemb.brussels@skynet.be

  -       Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.be 

  8.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BRU-NÂY

  -       Địa chỉ: 18, Simpang 80-11, KG.Pengkalan Gadong, KM4, Jalan Gadong

  -       ĐT: (673) 245 6483

  -       Email: srv@brunet.bn

  -       Website: www.vietnamembassy-brunei.org

  9.      ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BUNGARI

  -       Địa chỉ: 1 Phố Jetvarka, Sofia 1113 Ul., Bulgaria

  -       ĐT: (359-2) 963 3658

  -       Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn;dsqvnsofia@eml.cc

  -       Website: www.vietnamembassy-bulgaria.org

  10. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA

  -       Địa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh

  -       ĐT: (855-23) 362 741

  -       Email:vnembpnh@online.com.kh

  -       Website: www.vietnamembassy-cambodia.org

  11. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CATA

  -       Địa chỉ: Villa NO.8 West Bay Lagoon

  -       ĐT: (974) 412 8366

  -       Po Box: 23595 Doha Qatar

  -       Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

  12. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CÔ-OÉT

  -       Địa chỉ: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, P.O.Box 1232, Dasman 15463, Kuwait

  -       ĐT: (965) 531 1450

  -       Email: vnemb.kuwait@mofa.gov.vn; vnembassy.ku@mofa.gov.vn

  -       Website: www.vietnamembassy-kuweit.org

  13. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA UZBEKISTAN

  -       Địa chỉ: 100 Rashidov STR., Tashkent 700084, Uzbekistan

  -       ĐT: (998-71) 135 6493

  -       Email: dsqvntas@rol.uz

  -       Website: www.vietnamembassy-uzbekistan.org

  14. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI DUBAI

  -       Địa chỉ: Villa No 101&102, 27TH Street 27, Sector 24.AL Mushref, Abu Dhabi, The U.S.E

  -       ĐT: (971-2) 449 6720

  -       P.O BOX:113038

  -       Email: vnhanoi@emirates.net.ae

  15. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI Ả RẬP XÊ ÚT

  -       Địa chỉ: 49 Emir Abbu, Al-Majeed, Al-Rayiial Area, Riyadh

  -       ĐT: (966-1) 491 1377

  -       Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn

  16. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

  -       Địa chỉ: 28-58, Samchong-Dong, Chongno-Ku, 110-230, Seoul

  -       ĐT: (82-2) 738 2318

  -       Email: vndsq@yahoo.com

  -       Website: www.vietnamembassy-seoul.org

  17. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI IRẮC

  -       Địa chỉ: Man Sour/Daousi Street House 71, Zuqaq 34 Mahalla 611

  -       ĐT: (964-1) 541 3409

  -       PO Box: 15054 Yarmuk

  -       Email: embassyvn_iraq@yahoo.com

  18.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI LÀO

  -       Địa chỉ: Thatluang RD, Viên Chăn

  -       ĐT: (856-21) 413 409

  -       Email: dsqvn@laotel.com; lao.dsqvn@mofa.gov.vn

  -       Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.la

  19.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

  -       Địa chỉ: 13 Phố Bolshaya Pirogovskaya, Mát-Xcơ-Va

  -       ĐT: (7-095) 247 0212

  -       Email: dsqvn@com2com.ru

  -       Website: www.vietnamembassy-russia.org

  20.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MAROC

  -       Địa chỉ: NO.27 Rue Mezzouda Souisui, Rabat, Royaumc Du Maroc

  -       ĐT: (212-37) 659 256

  -       Email: vnambassade@yahoo.com.vn

  -       Website: www.vietnamembassy-morocco.org

  21. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MÔNG CỔ

  -       Địa chỉ: Enlchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar

  -       ĐT: (97-61) 458 917

  -       Email: vinaemba@magicnet.mn

  -       Website: www.vietnamembassy-mongolia.org

  22.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MYANMAR

  -       Địa chỉ: 70-72 Than Lwin RD., Bahan Township - Yangon

  -       ĐT: (95-1) 501 992

  -       Email: vnembmyr@cybertech.net.mm

  -       Website: www.vietnamembassy-myanmar.org

  23. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NEW ZEALAND

  -       Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace P.O Box 8042 Wellington

  -       ĐT: (64-4) 473 5912

  -       Email: embassyvn@paradise.net.nz

  -       Website: www.vietnamembassy-newzealand.org

  24.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NHẬT

  -                Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi- Cho Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

  -                ĐT: (81-3) 3466 3313

  -                Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp

  -                Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.jp

  25. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PANAMA

  -                Địa chỉ: Local 3, Piso 10, Edificio Banco Atlantico, Calle 50 Y53, Panama

  -                ĐT: (507) 264 2551

  -                Email: embavinapa@cwpanama.net

  -                Website: www.embavietnam.org.pa

  26. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PHẦN LAN

  -                Địa chỉ: Aleksanterinkatu 15A, 00100 Helsinki

  -                ĐT: (358-9) 622 9900

  -                Email: vietnamfinland@gmail.com

  -                Website: www.vietnamembassy-finland.org

  27. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI RUMANI

  -                Địa chỉ: 35 C.A.Roseth STR., SEC.2, Bucarest, Rumania

  -                ĐT: (40-21) 312 1626

  -                Email: vietrom2002@hotmail.com

  -                Website: www.vietnamembassy-romania.org

  28. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

  -                Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

  -                ĐT: (65-6) 463 8004

  29. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TÂY BAN NHA

  -          Địa chỉ: Arturo Soria 201-Pta 1A- 28043 -Madrid

  -          ĐT: (34-91) 510 2867

  -          Email: claudiomes@yahoo.com

  -          Website: www.embavietnam-madrid.org/htmls/espana/inicio.html

  30. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỔ NHĨ KỲ

  -          Địa chỉ: 34 Cayhane Sokak, Gaziosmanpasa, Ankara

  -          ĐT: (90-312) 446 8049

  -          Email: dsqvnturkey@yahoo.com

  -          Website: www.vietnamembassy-turkey.org

  31. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

  -          Địa chỉ: Schlosslistrasse 26, 3008 Bern - Switzerland

  -          ĐT: (41-31) 388 7878

  -          Email: vietsuisse@bluewin.ch

  -          Website: www.vietnam-embassy.ch

  32. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC

  -          Địa chỉ: Guang Hua Lu, NO.32, BEIJING.100600, Bắc Kinh

  -          ĐT: (86-10) 6532 1155

  -          Email: suquanbk@yahoo.com

  33. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI UCRAINA

  -          Địa chỉ: 51 Tovarna - STR 01103 Kiev.Ucaraina

  -          ĐT: (38044) 2845 5442

  -          Email: dsq@dsqvn.kiev.ua

  -          Website: www.vietnamembassy-ukraine.org

  34. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI Ý

  -          Địa chỉ: #34/36, Via Clitunno, 00198 Roma

  -          ĐT: (39-06) 854 3223

  -          Email: vietnam@vnembassy.it

  35. PHÁI ĐOÀN THƯỜNG TRỰC VIỆT NAM BÊN CẠNH UNESCO TẠI PHÁP

  -          Địa chỉ: 2 Le Verrier STR., 75006 Paris France

  -          ĐT: (33-1) 4432 0877

  -          Email: unescovn@yahoo.com

  36. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI QUẢNG CHÂU

  -          Địa chỉ : Hotel Landmark B BLDG North 2ND Floor, Qiaoguang RD (Haizhu Square), Guangzhou

  -          ĐT: (86-20) 8330 5916

  37. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI BATAMBANG (CAMPUCHIA)

  -          Địa chỉ: Đường Số 3, Batambang Province

  -          ĐT: (855-53) 952 894

  -          Email: lsqvnbat@camintel.com

  38. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI CÔN MINH (TRUNG QUỐC)

  -          Địa chỉ: Tầng 2 Khách Sạn Kai Wah International, 157 Đường Beijing, Côn Minh

  -          ĐT: (86-871) 352 2669

  -          Email: tlsqcm@yahoo.com

  39. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI ECATERINBUA - LIÊN BANG NGA

  -          Địa chỉ: 411-Divs-22 Karla Libknhesta- 620075

  -          ĐT: (73-43) 253 0280

  -          Email: lequyquynh@mofa.gov.vn; lequyquynh2@yahoo.com

  40. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI KHON KAEN (THÁI LAN)

  -          Địa chỉ: Tầng 1 Tòa Nhà Touzi Dasha,109 Đại Lộ Minzu, Nam Ninh

  -          ĐT: (86-77) 1551 0562

  -          Email: tlsqvn@rediffmail.com

  41. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH (TRUNG QUỐC)

  -          Địa chỉ: 65/6 Chatapadung,Khonkaen 40000

  -          ĐT: (66-4) 324 2190

  -          Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

  42. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI PẮC XẾ (LÀO)

  -          Địa chỉ : 31 Ban Pha Bạt, Pắc Xế, Champassak

  -          ĐT: (856-31) 212 824

  -          Email: vnemb.la@mofa.gov.vn

  43. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO (MỸ)

  -          Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 430 San Francisco, Ca 94109 USA

  -          ĐT: (1-415) 922 1577

  -          Email: info@vietnamconsulate-sf.org

  44. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SIHANOUK VILLE (CAMPUCHIA)

  -          Địa chỉ: 310 Ekreach, Khan Mittapheap, Sihanouk City

  -          ĐT: (855-34) 933 669

  -          Email: tlsqsiha@camintel.com

  45. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI Ả RẬP XÊ ÚT

  -          Địa chỉ: 49 Emir Abbu, Al-Majeed, Al-Rayiial Area, Riyadh

  -          ĐT: (966-1) 491 1377

  -          Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn

  46. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI AN-GIÊ-RI

  -          Địa chỉ: 30 Rue Chénoua, Hydra, Alger

  -          ĐT: (213-21) 609 141

  -          Email: sqvnaler@djazair-com.ect.com

  -          Website: www.vietnamembassy-algerie.org

  47. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ARGENTINA

  -          Địa chỉ: Calle 11 De Septiembre 1442 C.P.1426 - Capital Federal Argentina

  -          ĐT: (54-114) 783 1802

  -          Email: sqvnartn@fibertel.com.ar

  -          Website: www.vietnamembassy.org.ar

  48. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ

  -          Địa chỉ: 17 Kautilya Marg, Chanakya, Puri, New Delhi 11002, India

  -          ĐT: (91-112) 301 8059

  -          Email: sqdelhi@del3.vsnl.net.in

  49. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BÊ-LA-RÚT

  -          Địa chỉ: 3 Phố Mozajskovo, Minsk

  -          ĐT: (375-1) 7239 1538

  -          Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn

  -          Website: www.vietnamembassy-belarus.org

  50. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BRAZIL

  -          Địa chỉ: Shis Qi 09 CONJ.10 Casa 1 - Lago Sul Cep: 71.615-070 Brasilia/Df,

  -          ĐT: (55-61) 3364 5876

  -          Email: embavina@yahoo.com; embavina.br@mofa.gov.vn

  -          Website: www.vietnamembassy-brazil.org

  51. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CADACTAN

  -          Địa chỉ: 6 Arman, Xary Arka, Astama Cadactan

  -          ĐT: (771-72) 660 375

  -          Email: vnemb.kz@mofa.gov.vn

  52.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CANADA

  -          Địa chỉ: 470 Phố Wilbrod, Ottawa, Ontario, K1N 6M8

  -          ĐT: (1-613) 236 0772

  -          Website: www.vietnamembassy-canada.ca/index.php

  53.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CHI-LÊ

  -          Địa chỉ: Americo Vespucio Sur 833, Las Condes, Santiago, Chile

  -          ĐT: (56-2) 244 3633

  -          Email: sqvnchile@yahoo.com

  -          Website: www.vietnamembassy-chile.org

  54.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA NHÂN DÂN BĂNG-LA-ĐÉT

  -             Địa chỉ: Vintage BLDG, Plot 07, Road NO.104, Gulshan-2, Dhaka 1212, Bangladesh

  -             ĐT: (880-2) 885 4051

  -             Email: vietnam@citech-bd.com

  -             Website: www.vietnamembassy-bangladesh.org

  55.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

  -             Địa chỉ: Gammel Vartov Vej 20, DK - 2900 Hellerup, Copenhagen

  -             ĐT: (45) 3918 3932

  -             Email: embvndk@hotmail.com

  56.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN

  -             Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 Eb, The Hague

  -             ĐT: (31-70) 364 4300

  -             Email: emviet@planet.nl; emviet@wanadoo.nl

  -             Website: www.vietnamembassy.nl

  57.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HUNGARI

  -             Địa chỉ: 1146 Budapest - Thokoly Ut 41

  -             ĐT: (36-1) 342 5583

  -             Email: vp.budapest@mofa.gov.vn; su_quan@hu.inter.net

  -             Website: www.vietnamembassy-hungary.org

  58.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI IRAN

  -             Địa chỉ: NO.6 East Ordibehesht, Mardani Sharestan 8TH .ST.Pey Syan ST.M.Ardabili Valiyear Ave Tehran Iran

  -             ĐT: (98-21) 241 478

  -             Email: sqvn.iran@mail.dci.co.ir; vnemb.ir@mofa.gov.vn

  -             Website: www.vietnamembassy-iran.org

  59.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐỨC - VĂN PHÒNG BONN

  -             Địa chỉ: Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn

  -             ĐT: (49-22) 895 7540

  -             Email: sqvnbonn@aol.com

  60.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI INDONESIA

  -             Địa chỉ: JL.Teuku Umar, NO.25, Jakarta-Pusat, Jakarta

  -             ĐT: (62-21) 310 0358

  -             Email: embvnam@uninet.net.id

  -             Website: www.vietnamembassy-indonesia.org

  61.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ITALIA

  -             Địa chỉ: Via Clitunno 34 00198 Roma Italia

  -             ĐT: (39-06) 6616 0726

  -             Email: vnemb.it@mofa.gov.vn

  62.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI LI BI

  -             Địa chỉ: Al Hadba Al Khadra Tripoli Libya P.O Box 587

  -             ĐT: (218-21) 483 5587

  -             Email: dsqvnlib@yahoo.com

  -             Website: www.vietnamembassy-libya.org

  63.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MALAYSIA

  -             Địa chỉ: 4 Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur

  -             ĐT: (60-3) 2148 4534

  -             Email: daisevn@putra.net.my

  64.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MÊ-HI-CÔ

  -             Địa chỉ: 255 Sierra Ventana, Lomas De Chapultepec, Delegation Miguel Hidalgo CP11000 Mexico

  -             ĐT: (52-55) 5540 1632

  -             Email: dsqvn@terra.com.mx; vietnam.mx@mofa.gov.vn

  -             Website: www.vietnamembassy-mexico.org

  65.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MỸ

  -             Địa chỉ: 1233, 20TH Street, N.W.Suite 400 Washington DC, 20036

  -             ĐT: (1-202) 861 0737

  -             Email: info@vietnamembassyusa.org; vietnamembassy@msn.com

  -             Website: www.vietnamembassy-usa.org

  66.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NAM PHI

  -             Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Po Box: 13692 Hatfield 00028 Pretoria

  -             ĐT: (27-12) 362 8119

  -             Email: embassy@vietnam.co.za

  -             Website: www.vietnamembassy-southafrica.org

  67.  TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI VLADIVOXTOC (LIÊN BANG NGA)

  -          Địa chỉ: 107/1 Phố Pushkinskaya, Vladivostok - Russia

  -          ĐT: (7-4232) 226 927

  -          Email: tls_vla@yahoo.com  68.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NƯỚC CỘNG HÒA HỒI GIÁO PAKISTAN

  -             Địa chỉ: House 10A, STR.NO.31, Sector F-8/1, Islamabad, Pakistan

  -             ĐT: (92-51) 285 0581

  -             Email: dsqvn.pakistan@yahoo.com

  -             Website: www.vietnamembassy-pakistan.org

  69.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PHÁP

  -             Địa chỉ: 62-66 Rue Boileau -75016 Paris

  -             ĐT: (33-1) 4414 6400

  -             Email: vnparis@wanadoo.fr; vnparis@club-internet.fr

  70.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PHILIPPINES

  -             Địa chỉ : 670 Ocampo Pablo Malate, Manila, Philippines

  -             ĐT: (63-2) 525 2837

  -             Email: sqvnplp@qinet.net

  -             Website: www.vietnamembassy-philippines.org

  71.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI SÉC

  -             Địa chỉ: Plzenská 214 - 150 00 - Praha 5

  -             ĐT: (420-2) 5721 1540

  -             Email: dsqvietnamcz@yahoo.com

  -             Website: www.vietnamembassy-czech.org

  72.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TAN-ZA-NIA

  -             Địa chỉ : Kawe Road Plot No 478 Po Box 9724 Dar Es Salaam

  -             ĐT: (255) 222 781 330

  -             Email: vnembassy@raha.com

  -             Website: www.vietnamembassy-tanzania.org

  73.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN

  -             Địa chỉ: 83/1 Wireless RD., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

  -             ĐT: (66-2) 251 5836

  -             Email: vnemb.th@mofa.gov.vn; vnembassy@bkk.a-net.net.th

  -             Website: www.vietnamembassy-thailand.org

  74.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN

  -             Địa chỉ: 26 Orby Slottsvag, Alvsjo, Stockholm

  -             ĐT: (46-8) 5562 1070

  -             Email: infor@vietnamemb.se

  -             Website: www.vietnamemb.se

  75. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TRIỀU TIÊN

  -             Địa chỉ: 7 Phố Munsu, Pyongyang

  -             ĐT: (850-2) 381 7353

  -             Email: vnembasydprk@mofa.gov.vn

  -             Website: www.vietnamembassy-pyongyang.org

  76.  ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ÚC

  -             Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, Os Malley, Canberra, Act 2606

  -             ĐT: (61-2) 6286 6059

  -             Email: canberra@au.vnembassy.org; vembassy@webone.com.au

  -             Website: www.vietnamembassy.org.au

  77. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA

  -             Địa chỉ: 6TA Avenida Entre 8VAY9UA Transversal Quinta El Cigarral Urbanizacion Altamira Caracas D.C Venezuela

  -             ĐT: (58-212) 261 0074

  -             Email: embavive@yahoo.com.vn

  78. PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI GIƠ-NE-VƠ - THỤY SĨ

  -             Địa chỉ: 30 Chemin Des Corbikkettes 1218 Le- Grabd Saconnex, Geneve, Suisse

  -             ĐT: (41-2) 798 2469

  -             Email: mission.vietnam@itu.ch; miission.vietnam@ties.itu.int

  79.  PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

  -             Địa chỉ : 866 United Nations Plaza Suite 435, New York

  -             ĐT: (1-212) 644 0594

  -             Email: vietnamun@vnmission.com; pdnyr@vnmission.com

  80. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI FRANFUT (LIÊN BANG ĐỨC)

  -             Địa chỉ: SIESMAYERSTR.10, 60323 Frankfurt/M (4969)

  -             ĐT: 795 336 510

  -             Email: tlsqvietnam_framkfurt@mofa.gov.vn

  81. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI BOMBAY (ẤN ĐỘ)

  -             Địa chỉ: B-306 Oberoi Chamber New Link Road Andheri (W) Mumbai 400 053 India

  -             ĐT: (91-22) 2673 6688

  -             Email: vietnam@mtnl.net.in

  82. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI ĐU BAI

  -             Địa chỉ: Villa 11, STR.323/36, Al Jafiliya, Bur Dubai - Dubi, Uae P.O.Box 11457

  -             ĐT: (971-4) 398 8924

  -             Email: vnhanoi@emirates.net.ae

  -             Website: www.mofa.gov.vn/vnconsulate.dubai

  83. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC)

  -             Địa chỉ: 15TH Floor, Great Smart Tower, 230 Wan Chai RD, Wan Chai, Hồng Kông

  -             ĐT: (852) 2591 4517

  -             Email: vnconsul@netvigator.com

  -             Website: www.vietnamconsulate-hongkong.org

  84. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI LUONGPRABANG (LÀO)

  -             Địa chỉ: 427-428 Ban That Bosot, Luang Prabang Town, Luang Prang Province, Lao P.D.R

  -             ĐT: (856-71) 254 745

  -             Email: tlsqlpb@yahoo.com; luongpb@yahoo.com

  85. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA (NHẬT)

  -             Địa chỉ: Tầng 10 Tòa Nhà Estate Bakurocho, 1-4-10 Bakurocho Chuo-Ku, Osaka 541

  -             ĐT: (81-66) 263 1645

  -             Email: tlsvnosa@gold.ocn.ne.jp

  86. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI QUẢNG CHÂU (TRUNG QUỐC)

  -             Địa chỉ: Khách Sạn Jin Yanf, 92 Đường Huanshi Western, Quảng Châu

  -             ĐT: (86-20) 8652 7908

  87. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAVANAKHET (LÀO)

  -             Địa chỉ: 118 Si-Sa-Vang- Vong Muong Khanthabouli, Savannakhet

  -             ĐT: (856-41) 212 418

  -             Email: tlsxavan@laotel.com

  88. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY (ÚC)

  -             Địa chỉ : Suite 205, Level 2 Edgecliff Centre, 203-233 New South Head Road, Edgecliff - NSW 2027

  -             ĐT: (61-2) 9327 2539

  -             Email: vnconsul@ihug.com.au

   

 
Data empty.

Chung cư helios Tower Vinhomes Gardenia Chung cư Goldmark City The RainBow 8X Dự án Centa Park Tân Bình Vinhomes Central Park Chung cư Century Chung cư Diamond Lotus Lake View Chung cư SSG Tower Chung cư Sunrise City Chung cư The One Sài Gòn Chung cư Centa Park Dự án Goldmark City Chung cư 87 Lĩnh Nam Chung cư 88 Láng Hạ Chung cư Cầu Diễn Chung cư Hải Đăng City Chung cư Imperia 360 Giải Phóng Chung cư Royal City Chung cư Ruby Tower Chung cư Jamona Golden Silk Vinhomes Golden River Chung cư Goldseason Chung cư Goldsilk Complex Dự án The Sun Avenue Thiết kế biệt thự ecopark Thiết kế nội thất royal city Vinhomes Gardenia Vinhomes ba son Vinhomes Gardenia Cầu Diễn Vinhomes Mễ Trì Chung cư 93 lò đúc Dự án Chung cư Goldmark City Chung cư Vista Verde Chung cư Samland Airport Chung cư gamuda the two chung cư tincom city 360 giải phóng Khu đô thị park city Chung cư tây hồ residence Chung cư golden an khánh Chung cư Mon City Căn hộ An Gia Riverside Căn hộ 8X RainBow masteri thảo điền căn hộ full house căn hộ carillon 2 tân phú Chung cư the sun avenue chung cư 283 Khương Trung Chung cư Gemek Premium Goldmark city 36 hồ tùng mậu

Chung cư an bình city giá tốt, view hồ, tiện ích hiện đại